Akdeniz Cad. No:256 Finike / Antalya
* Tel:+90 242 855 57 71* Gsm:+90 532 455 01 34